Akkord zárlatok, patternek – zeneszerzés alapjai

Az akkordmeneteket különböző szabályrendszerbe, sémákba sorolhatjuk.

Ezeket a sémák zeneelméleti nyelven, zárlatoknak (patterneknek) vagy épp szekvenciáknak nevezzük. A cikk elején egy kis elméletet kell átfutni, hogy lássátok az elvet, aztán jöhetnek a konkrét példák.
Példaként egy dal, amit mindenki ismer, a Börtön ablakában című szerzemény: C, Am, F, G akkord-sorozattal eljátszható.
Ez a séma például I-VI-IV-V felépítésű. Nézzük meg miért is?!

Ez kell hozzá:

Röviden annyi, hogy például a C-dúr skála hangjaiból: C D E F G A H C a következő hármas hangzatok rakhatók össze. (Az összerakható 4-es hangzatokat lásd a DÚR fokok táblázatban.)

Skála: C D E F G A H C D E F
----------------------------
C dúr  C - E - G
D moll  D - F - A
E moll   E - G - H
F dúr     F - A - C
G dúr      G - H - D
A moll      A - C - E
H o (szűkített)   H - D - F

Észrevehető, hogy dúr az első, a negyedik és ötödik helyen van. Moll a második, harmadik és hatodik fokon. Szűkített a hetedik fokon.
Ez igaz minden dúr skála esetén.

Dúr fokok:   1.  2.  3.  4. 5.  6.  7.
3-mas hangzat: dúr moll moll dúr dúr moll szűkített
4-es hangzat: maj7 moll7 moll7 maj dom7 moll7 moll7-5
C dúr-ra:   C   Dm  Em  F  G  Am  Ho
-------------------------------------------------------------
C dúr |    C  D   E   F  G  A   H     0#
G dúr |    G  A   H   C  D  E   F#     1#
D dúr |    D  E   F#  G  A  H   C#     2#
A dúr |    A  H   C#  D  E  F#  G#     3#
E dúr |    E  F#  G#  A  H  C#  D#     4#
H dúr |    H  C#  D#  E  F#  G#  A#     5#
F# dúr |    F#  G#  A#  H  C#  D#  E#     6#
-------------------------------------------------------------
Gb dúr |    Gb  Ab  B   Cb Db  Eb  F     6b
Db dúr |    Db  Eb  F   Gb Ab  B   C     5b
Ab dúr |    Ab  B   C   Db Eb  F   G     4b
Eb dúr |    Eb  F   G   Ab B  C   D     3b
B dúr |    B  C   D   Eb F  G   A     2b
F dúr |    F  G   A   B  C  D   E     1b
-------------------------------------------------------------
Funkciója:   T  S   T/D  S  D  S/T  (D)  T
Jelentése: T = Tonika S = Subdomináns D = Domináns
Egy példa kiemelve:
C dúr skála:  C  D   E   F  G  A   H   C
C dúrra:    C  Dm  Em  F  G  Am  Ho  C

A C dúr párhuzamos molljához kicsit átrendeztük a C dúr-t:

         A H C D E F G A
A moll      A - C - E
H o (szűkített)   H - D - F
C dúr         C - E - G
D moll         D - F - A
E moll          E - G - H
F dúr            F - A - C
G dúr             G - H - D

Észrevehető, hogy dúr az első, a negyedik és ötödik helyen van (szűkített a hetedik fokon). Moll a második, harmadik és hatodik fokon.

Moll fokok:      3.  4.  5.  6. 7.  1.  2. 
3-mas hangzat:     dúr moll moll dúr dúr moll szűk
4-es hangzat:     maj7 moll7 moll7 maj dúr7 moll7 moll7-5
Amoll-ra vetítve:   C  Dm  Em  F  G  Am  Ho
-------------------------------------------------------------
A moll |       C  D   E   F  G  A   H     0#
E moll |       G  A   H   C  D  E   F#     1#
H moll |       D  E   F#  G  A  H   C#     2#
F# moll |       A  H   C#  D  E  F#  G#     3#
C# moll |       E  F#  G#  A  H  C#  D#     4#
G# moll |       H  C#  D#  E  F#  G#  A#     5#
D# moll |       F#  G#  A#  H  C#  D#  E#     6#
-------------------------------------------------------------
Eb moll|        Gb  Ab  B   Cb Db  Eb  F     6b
B moll |        Db  Eb  F   Gb Ab  B   C     5b
F moll |        Ab  B   C   Db Eb  F   G     4b
C moll |        Eb  F   G   Ab B  C   D     3b
G moll |        B  C   D   Eb F  G   A     2b
D moll |        F  G   A   B  C  D   E     1b
-------------------------------------------------------------
Funkciója:       T/D S   D   S/T (D) T   S   
Jelentése: T = Tonika S = Subdomináns D = Domináns
Egy példa kiemelve:
C (Am) dúr skála:   A  H   C   D  E  F   G   A
C dúrra (Amoll-ra):  Am  Ho  C   Dm  Em  F   G   Am

patternek

Hármas hangzatok funkciója az alábbi lehet:

I. fokán  TONIKA
II. fokán SUBDOMINÁNS
III. fokán TONIKA-DOMINÁNS
IV. fokán SUBDOMINÁNS
V. fokán  DOMINÁNS
VI. fokán SUBDOMINÁNS-TONIKA
VII. fokán tiszta kvinttel rendelkező hármas hangzat lehet DOMINÁNS
(Az uralkodó domináns a dúr V. fokán található, amely kiterjeszti hatását a III. és a VII. fokra.)

Ezt megközelíthetjük több módon, például a C dúrt melyik hangnem-melyik fokán használjuk. Lásd a fenti táblázat alapján:

C dúr I. fokán TONIKA
G dúr IV. fokán SUBDOMINÁNS
F dúr V. fokán DOMINÁNS
F moll V. fokán SUBDOMINÁNS-TONIKA

Ezt megközelíthetjük több módon, például a G dúrt melyik hangnem-melyik fokán használjuk. Lásd a fenti táblázat alapján:

G dúr I. fokán TONIKA
D dúr IV. fokán SUBDOMINÁNS
C dúr V. fokán DOMINÁNS
C moll V. fokán SUBDOMINÁNS-TONIKA
stb.

Aki azt állítja sok minden eljátszható 4 akkorddal, igaza van:

és 6 akkorddal:

Szekvenciák, sémák, patternek:

– autentikus: I–IV–II–V–III–VI + kadencia,
– plagális: I–V–VI–III–IV–I–II–VI + kadencia.

Kadenciális lépések (7#, 7b előjegyzésig, dúrban és mollban):

– authentikus (II-V-I, III-V-I, VI-V-I)
– plagális (I–V, IV–I)
– összetett autentikus (I–IV–V–I)
– kibővített összetett (I–V–I–IV–V–I).
Zárlati domináns: (V, V7, V87)

1-4-re alapuló szekvenciák:

I-IV pattern:
Ismert, erre épülő szám:

 • Wilson Pickett – In the Midnight Hour
 • Bruce Springsteen – Glory Days (verszak alatt)

Jellemző akkordok: | C | F | C | F |

1-5-re alapuló szekvenciák:

I-V pattern:

 • Ismert, erre épülő szám:
 • La Cucharacha
 • Tico-Tico eleje

Jellemző akkordok: | Am | E7 |

5-1-re alapuló szekvenciák:
Plagális zárlat

V-I pattern:
Ismert, erre épülő szám:

 • And I Love Her

Jellemző akkordok: | Fm | Cm |

Authentikus szekvenciák: S - D - T
populáris zene, jazz, R&B, pop, rock és country

II-V-I pattern:
Ismert, erre épülő szám:

 • Albert Hammond – It Never Rains In Southern California
 • Autumn Leaves,
 • Beatles – All my loving

Jellemző akkordok dúr hangnemben: | Dm | G7 | C |
Jellemző akkordok moll hangnemben: | Hm7-5 | E7 | Am |

III-V-I pattern:
Ismert, erre épülő szám:

 • ?

Jellemző akkordok dúr hangnemben: | F | G7 | C |
Jellemző akkordok moll hangnemben: | Dm7 | E7 | Am |

VI-V-I pattern:
Ismert, erre épülő szám:

 • ?

Jellemző akkordok dúr hangnemben: | Am | G7 | C |
Jellemző akkordok moll hangnemben: | Fmaj7 | E7 | Am |

1-4-5-re alapuló szekvenciák:

I-IV-V pattern:
Rock and Roll és Blues.
Blues-kör: Ez egy tizenkét ütemes periódus, mely –
kötött módon – adott harmóniákból áll. Az autentikus blues-körben például
háromféle akkord van: I. fok (tonika), IV. fok (szubdomináns) és
V. fok (domináns). Tehát főfunkciók. Fontos, hogy ebben a fajta bluesban
a modalitástól eltérve csak dúrszeptim harmónia szerepel.
Ismert, erre épülő szám:

 • Take The A Train
 • Ray Charles’ “What’d I Say” (1959)
 • Rock Around the Clock (1952)
 • Muddy Waters’ “Train Fare Blues” (1948)
 • Howlin’ Wolf’s “Evil” (1954)
 • Big Joe Turner’s “Shake, Rattle, and Roll” (1954)
 • The refrain of Duffy’s 2011 “Mercy”
 • Gene Vincent’s “Be Bop A Lula”
 • Elvis Presley’s “Hound Dog” and the “A” section of “All Shook Up.” “Heartbreak Hotel”
 • The verse structure of The Beatles’ “I Want You (She’s So Heavy)”, and all of “Yer Blues”
 • Louis Prima’s “Jump, Jive and Wail”
 • Johnny Cash’s “Folsom Prison Blues”
 • King Oliver Creole’s “Dippermouth Blues”
 • Mungo Jerry’s “In the Summertime”
 • Little Richard’s “Tutti Fruttii”
 • White Stripes’ “Ball and Biscuit”
 • ZZ Top single “Tush” is an example of the twelve-bar blues in rock.
 • Prince’s “Kiss” is a 12-bar blues form with unusually long 8-beat bars.
 • Georgia Satellites’ “Keep Your Hands to Yourself”
 • Stevie Ray Vaughan’s “Pride and Joy”
 • Led Zeppelin’s “The Girl I Love She Got Long Black Wavy Hair” and their cover of “You Shook Me” and “Traveling Riverside Blues”.

Jellemző akkordok: ebben a példában:
C – C – C – C vagy C7 – C7 – C7 – C7
F – F – C – C vagy F7 – F7 – C7 – C7
G – G – C – C vagy G7 – G7 – C7 – C7

Tehát:
I – I – I – I
IV – IV – I – I
V – V – I – I

Jellemző akkordok: C dúros példában:
A-A-B-A dalszerkezet:
A: | C | / | D7#5 | / | Dm | G7 | C | Dm G7 |
A: | C | / | D7#5 | / | Dm | G7 | C | Dm C7 |
B: | F | / | / | / | D7 | / | Dm | G7 |
A: | C | / | D7#5 | / | Dm | G7 | C | Dm G7 |

IV-I-V pattern: (iv – i – v – ii – vi)
Ismert, erre épülő szám:

 • Jimi Hendrix – Hey Joe

Jellemző akkordok: ebben a példában:
Akkordmenet: C | G | D | A | E
C | G | D = IV-I-V a G dúrból kiindulva
G | D | A = the IV-I-V a D dúrból kiindulva
D | A | E = the IV-I-V az A dúrból kiindulva

2-3-6-re alapuló szekvenciák:

III-VI-II pattern: Swingre jellemző
Ismert, erre épülő szám:

 • ?

Jellemző akkordok: | Em | G7 | Dm |

2-4-6-re alapuló szekvenciák:

II-V-VI pattern:
Ismert, erre épülő szám:

 • ?

Jellemző akkordok: | Dm | G7 | A |

1-2-3-5-re alapuló szekvenciák:

I-III-II-V pattern:
Ismert, erre épülő szám:

 • The Shadows – Till

Jellemző akkordok: | C | Em | Dm | G |

1-2-4-5-re alapuló szekvenciák:

VI-II-V-I pattern:
Ismert, erre épülő szám:

 • ?

Jellemző akkordok: | Am | Dm | G | C |

1-2-5-6-ra alapuló szekvenciák:

I-VI-II-V pattern:
Ismert, erre épülő szám:

 • Beatles – Penny Lane
 • Frank Sinatra – More

Jellemző akkordok: | C | Am | Dm | G |

I-VI-II-V Ragtime pattern:
Ismert, erre épülő szám:

 • Harry Nilsson – Without You

Jellemző akkordok: | Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7 |

1-4-5-6-ra alapuló szekvenciák:

I-VI-IV-V pattern:
Ismert, erre épülő szám:
A börtön ablakában

 • Green Day – Jesus of Suburbia
 • The Police – Every Breath You Take
 • Ben E. King – Stand by Me
 • Johnny Cash – The Man Comes Around
 • Radiohead – No Surprises

Jellemző akkordok: | C | Am | F | G | vagy | D | Hm | G | A |

Fokok:            1.  6.  4.  5.
Skála 3-mas hangzat fokai:  dúr moll dúr dúr
C dúrra vetítve:       Cdúr Amoll Fdúr Gdúr

I-V-VI-IV pattern: Lásd a 4 akkordos számokat a videóban: 🙂
Ismert, erre épülő szám:

 • James Blunt – You’re Beautiful
 • Alphaville – Forever Young
 • Jason Mraz – I’m yours
 • Mika – Happy Ending
 • Alex Lloyd – Amazing
 • The Calling – Wherever You Will Go
 • Elton John – Can You Feel The Love Tonight
 • Maroon5 – She Will Be Loved
 • The Last Goodnight – Pictures of You
 • U2 – With or Without You
 • Crowded House – Fall at Your Feet
 • Beatles – Let it be
 • Red Hot Chilli Peppers – Under the Bridge
 • Daryl Braithwaite – The Horses
 • Bob Marley – No Woman, No Cry
 • Marcy Playground – Sex and Candy
 • Men At Work – Land Down Under
 • Banjo Patterson’s Waltzing Matilda
 • A Ha – Take On Me
 • Green Day – When I Come Around
 • Eagle Eye Cherry – Save Tonight
 • Toto – Africa
 • Beyonce – If I Were A Boy
 • The Offspring – Self Esteem
 • The Offspring – You’re Gonna Go Far Kid
 • Pink – You and Your Hand
 • Lady Gaga – Poker Face
 • Aqua – Barbie Girl
 • The Fray – You Found Me
 • 30h!3 – Don’t Trust Me
 • MGMT – Kids
 • Tim Minchin – Canvas Bags
 • Natalie Imbruglia – Torn
 • Five For Fighting – Superman
 • Axis Of Awesome – Birdplane
 • Missy Higgins – Scar

Jellemző akkordok: | C | G | Am | F | vagy más hangnemben: | E | H | C#m | A |

IV-I-VI-V pattern:
Ismert, erre épülő szám:

 • Passion Pit – Take a Walk
 • Maroon 5 – Payphone

Jellemző akkordok: | F | C | Am | G |

VI-IV-I-V pattern:
Ismert, erre épülő szám:

 • Lady Gaga – Poker Face;
 • Bon Jovi – It’s My Life;
 • Toto – Africa

Jellemző akkordok: | Am | F | C | G |

1-5-6-3-4-1-4-5-ra alapuló szekvencia:

I-V-VI-III-IV-I-IV-V pattern:
Ismert, erre épülő szám:
A börtön ablakában

Jellemző akkordok: | D | A | Hm | F#m | G | D | G | A |

Egyéb kivételek:

Moll subdomináns: A dúr skála IV. fokon elhelyezkedő dúr Subdomináns helyére moll subdomináns akkordot helyezünk.

Moll domináns: A dúr V. fokán elhelyezkedő dúr Domináns helyére moll akkordot helyezünk.
Ismert, erre épülő szám:

 • Poljuska

Váltó domináns: A dúr skála II. vagy III. vagy VI. fokán elhelyezkedő moll akkord helyére dúr akkordot helyezünk.

Tonális kitérők:

Egy adott nóta az ütemek nagy részében egy hangnemben van, de például 2 ütemre más hangnembe megy át, majd visszatér ez eredetibe.

Kapcsolódó cikkek:

Oszd meg a cikket!

8 hozzászólás - Leave a comment
 1. […] mennyi nótát el tud játszani egyetlen szám, a Canon Rock akkordjainak megtanulásával. Ahogy a patternekről szóló cikkben ezt láthatjuk néhány sémával rengeteg számot […]

 2. […] A „verze-refrén” szerkezet (avagy ABA szerkezet) kombinálható az AABA formával. Egyetlen akkordmenet ismétlése határozza meg az egyszerű verze-szerkezetet, mint amilyen a 12-ütemes blues. Blues-kör: http://www.gitarpengeto.hu/zene-elmelet/akkord-zarlatok-patternek-zeneszerzes-alapjai/ […]

 3. […] azok a jazz standard-eknél szokott elemek, amelyben a téma eljátszása után, ugyanarra az akkordmenetre jön pár kör improvizálás, majd az eredeti dallam […]

 4. […] Akkord zárlatok, patternek […]

 5. […] Akkord zárlatok, patternek […]

 6. […] Akkord zárlatok, patternek […]

 7. […] Akkord zárlatok, patternek […]

 8. […] Akkord zárlatok, patternek […]

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.


egy × = 6Translate in website:
Köszönjük szépen, ha megosztod a cikket és hozzászólsz:
Köszönjük, hogy kedveled a GitarPengeto.hu oldalt:
Akkord fogás kereső
A add9


Thomann partnerek vagyunk
Muziker

Takamine GY93-NAT

Partnereink
BAccord_LOGic_banner
Melyik a kedvenc gitár márkád?
Gitáros pólók
gitarpengeto_polo_banner
Kövesd a GitárPengető.hu-t
FacebookGooglePlusRSS
Banner csere logó
jazz-blues-gitarpengeto_banner
Gitárpengető.hu QR kód
gitarpengetohu_static_qr_code