Az összes akkord hangjai

Tekintsd át minden akkord hangjait a skálák és az összhangzatok alapján.

Egymás melletti táblázatban találod a dúrt és a párhuzamos molljának megfelelő akkordok hangjait. Láthatod, hogy az adott skála milyen hangokból áll és azokban mennyi előjegyzés van (# vagy b).
(Az akkordoknál a B az európai B-nek felel meg, nem pedig H-nak.)

C-dúr c d e f g a h c A-moll a h c d e f g a
0# 0#
dúr C E G moll A C E
5 C G m6 A C E F
6 C E G A m7 A C E G
7 C E G B m9 A C E G H
maj7 C E G H m11 A C E D G
add9 C E G D m13 A C E G F#
9 C E G A# D m(maj7) A C E G#
maj9 C E G H D m(maj9)
11 C E B F m7b5
13 C E A# A
maj13 C E H A
sus2 C G D
sus4 C G F
7sus4 C G B F
9sus4 C D B F
o C Eb Gb A
+ C E G#
+9 C E G# B D
6/9 C E G D A
7b5 C E Gb B
7b9 C E B Db

G-dúr g a h c d e f# g E-moll e f# g a h c d e
1#: (f#) 1#: (f#)
dúr G H D moll E G H
5 G D m6 E G H C
6 G H D E m7 E G H D
7 G H D F m9 E G H D F#
maj7 G H D F# m11 E G H D A
add9 G H D A m13 E G H D F# C#
9 G H D A F m(maj7) E G H D#
maj9 G H D D F# m(maj9)
11 G H D A C F m7b5
13 G H D E F
maj13 G H D E A F#
sus2 G D A
sus4 G D C
7sus4 G D C F
9sus4 G F A C
o G B Db E
+ G H D#
+9 G H D# F A
6/9 G H D A E
7b5 G H Db F
7b9 G H D G# F
D-dúr d e f# g a h c# d H-moll h c# d e f# g a h
2#: (f#, c#) 2#: (f#, c#)
dúr D F# A moll H D F#
5 D A m6 H D F# G
6 D F# A H m7 H D F# A
7 D F# A C m9 H D F# C# A
maj7 D F# A C# m11 H D F# E A
add9 D F# A E m13 H D A G#
9 D F# A C E m(maj7) H D F# A#
maj9 D F# A C# E m(maj9)
11 D F# G C m7b5
13 D F# H C
maj13 D A G A#
sus2 D A E
sus4 D A G
7sus4 D A C G
9sus4 D C E G
o D F# A H
+ D F# A
+9 D F# A C E
6/9 D F# A H E
7b5 D F# A C G#
7b9 D F# A C D#
A-dúr a h c# d e f# g# a F#-moll f# g# a h c# d e f#
3#: (f#, c#, g#) 3: (f#, c#, g#)
dúr A C# E moll F# A C#
5 A E m6 F# A C# D
6 A C# E F# m7 F# A C# E
7 A C# E G m9 F# A C# E G#
maj7 A C# E G# m11 F# A C# H E
add9 A C# E H m13 F# A C# E D#
9 A C# E H G m(maj7) F# A C# F
maj9 A C# E H G# m(maj9)
11 A C# E D G m7b5
13 A C# E G F#
maj13 A C# E F# G#
sus2 A E H
sus4 A E D
7sus4 A E G D
9sus4 A G H D
o A C# E F#
+ A C# E D# G
+9 A C# E
6/9 A C# E H F#
7b5 A C# E G
7b9 A C# E G A#

E-dúr e f# g# a h c# d# e C#-moll c# d# e f# g# a h c#
4#: (f#, c#, g#, d#) 4#: (f#, c#, g#, d#)
dúr E G# H moll C# F A#
5 E H m6 C# E A# G#
6 E G# H C# m7 C# E G# H
7 E G# H D m9 C# E H D#
maj7 E G# H D# m11 C# F H D#
add9 E G# H F# m13 C# G G# A#
9 E G# H F# D m(maj7) C# F A A#
maj9 E G# H F# D# m(maj9)
11 E G# A F# D m7b5
13 E G# H F# C# D
maj13 E G# H F# C# D#
sus2 E H F#
sus4 E H A
7sus4 E H A D
9sus4 E H A D F#
o E G A# C#
+ E G# C
+9 E G# C D F#
6/9 E G# H F# C#
7b5 E G# D A#
7b9 E G# H F D
H-dúr h c# d# e f# g# a# h G#-moll g# a# h c# d# e f# g#
5#: (f#, c#, g#, d#, a#) 5#: (f#, c#, g#, d#, a#)
dúr H D# F# moll G# H D#
5 H F# m6 G# H D# F
6 H D# F# G# m7 G# C D# F
7 H D# F# A m9 G# H D# F# A#
maj7 H D# F# A# m11 G# H D# F# C#
add9 H D# F# C# m13 G# D# F D
9 H D# F# A C# m(maj7) G# C E F
maj9 H D# F# A# C# m(maj9)
11 H D# E A C# m7b5
13 H D# G# A C#
maj13 H D# G# A#
sus2 H F# C#
sus4 H E F#
7sus4 H E F# A
9sus4 H E F# A C#
o H F G# D
+ H D# G
+9 H D# G A C#
6/9 H D# G# F# C#
7b5 H D# F A
7b9 H D# F# A C
F#-dúr f# g# a# h c# d# e# f# D#-moll d# e# f# g# a# h c# d#
6#: (f#,c#,g#,d#,a#,e#) 6#: (f#,c#,g#,d#,a#,e#)
dúr F# A# C# moll D# F# A#
5 F# C# m6 D# F# A# C
6 F# A# C# D# m7 D# F# A# C#
7 F# A# C# E m9 D# F A# C# F#
maj7 F# A# C# F m11 D# F# A# G# C#
add9 F# A# C# G# m13 G A# C# G#
9 F# A# C# G# E m(maj7) D# F# A# D
maj9 F# A# F G# m(maj9)
11 F# A# C# G# H E m7b5
13 F# A# D# E
maj13 F# A# C# G# D# F
sus2 F# C# G#
sus4 F# C# H
7sus4 F# C# H E
9sus4 A# C# G# F
o F# A C D#
+ F# A# D
+9 F# A# D E G#
6/9 F# A# D# G# C#
7b5 F# A# E C
7b9 F# A C F
C#-dúr c# d# e# f# g# a# h# c# A#-moll a# h# c# d# e# f# g# a#
7#: (f#,c#,g#,d#,a#,e#,h#) 7#: (f#,c#,g#,d#,a#,e#,h#)
dúr C# F G# moll A# C# F
5 C# G# m6 A# C# F G
6 C# F A# m7 A# C# F G#
7 C# F H m9 A# C F G G#
maj7 C# F G# C m11 A# C# F G# D#
add9 C# F G# D# m13 A# C# G# G
9 C# F H D# m(maj7) A# C# F A
maj9 C# F G# C D# m(maj9)
11 C# F H F# m7b5
13 C# G# D# A H
maj13 C# F C A#
sus2 C# G# D#
sus4 C# G# F#
7sus4 C# G# H F#
9sus4 C# D# H F#
o C# E G A#
+ C# F A
+9 C# F A H D#
6/9 C# F G# D# A#
7b5 C# F F H
7b9 C# F H D
F-dúr f g a b c d e f D-moll d e f g a b c d
1b: (b) 1b: (b)
dúr F A C moll D F A
5 F C m6 D F A H
6 F A C D m7 D F A C
7 F A C Eb m9 D F C E
maj7 F A C E m11 D F C G
add9 F A C G m13 D F C H
9 F A C Eb G m(maj7) D F A Db
maj9 F A C E G m(maj9)
11 F A C Eb Bb G m7b5
13 F A C D Eb
maj13 F A D E
sus2 F C G
sus4 F Bb C
7sus4 F Bb C Eb
9sus4 F Bb C Eb G
o F H D Ab
+ F A Db
+9 F A Db Eb G
6/9 F A C D G
7b5 F A Eb H
7b9 F A C Gb
B-dúr b c d eb f g a b G-moll g a b c d eb f g
2b: (b, eb) 2b: (b, eb)
dúr B D F moll G B D
5 B F m6 G B D E
6 B D F G m7 G B D F
7 B D F Ab m9 G B D F A
maj7 B D F A m11 G B D F C
add9 B Eb Ab C m13 G B D F E
9 B D F Ab C m(maj7) G B D Gb
maj9 B D F A C m(maj9)
11 B D F Ab Eb m7b5
13 B D Ab G
maj13 B D A G
sus2 B F C
sus4 B Eb F
7sus4 B Eb F Ab
9sus4 B Eb F Ab C
o Eb Gb A C
+ B D Gb
+9 B D Gb Ab C
6/9 B D G F C
7b5 B D Ab E
7b9 B D Ab H F
Eb-dúr eb f g ab b c d eb C-moll c d eb f g ab b c
3b: (b, eb, ab) 3b: (b, eb, ab)
dúr Eb G B moll C Eb G
5 Eb B m6 C Eb G A
6 Eb G B C m7 C Eb G B
7 Eb G B Db m9 C Eb B D
maj7 Eb G B D m11 C Eb G B F
add9 Eb G B F m13 C Eb B A
9 Eb G F Db m(maj7) C Eb G H
maj9 Eb G F D m(maj9)
11 Eb G Ab Db m7b5
13 B A E C
maj13 Eb B Ab H
sus2 Eb B F
sus4 Eb B Ab
7sus4 Eb Ab Db
9sus4 Eb Ab Db F
o Eb A C Gb
+ Eb G H
+9 Eb G H Db F
6/9 Eb G B F C
7b5 Eb G A Db
7b9 Db H D F
Ab-dúr ab b c db eb f g ab F-moll f g ab b c db eb f
4b: (b, eb, ab, db) 4b: (b, eb, ab, db)
dúr Ab C Eb moll F Ab C
5 Ab Eb m6 F Ab C D
6 Ab C Eb F m7 F Ab C Eb
7 Ab C Eb Gb m9 F Ab C Eb G
maj7 Ab C Eb G m11 F Ab C Eb B
add9 Ab C Eb B C m13 F Ab C Eb D
9 Ab C B Gb m(maj7) F Ab C E
maj9 Ab C Eb B G m(maj9)
11 Ab C Eb Db Gb m7b5
13 Ab C F Gb B
maj13 Ab C Eb F G B
sus2 Ab Eb B
sus4 Ab Db Eb
7sus4 Ab Db Eb Gb
9sus4 Ab Db Gb B
o Ab D F H
+ Ab C E
+9 Ab C E Gb B
6/9 Ab C Eb F B
7b5 Ab C D Gb
7b9 Ab D G H F
Db-dúr db eb f gb ab b c db B-moll b c db eb f gb ab b
5b: (b, eb, ab, db, gb) 5b: (b, eb, ab, db, gb)
dúr Db F Ab moll B Db F
5 Db Ab m6 B Db F G
6 Db F Ab B m7 B Db F Ab
7 Db F H m9 C F Ab Eb G
maj7 Db F Ab C m11 B Db F Ab Eb
add9 Db F Ab Eb m13 B Db Ab G
9 Db F Ab Eb H m(maj7) B Db F A
maj9 Db F Ab Eb C m(maj9)
11 Db F Gb H m7b5
13 Db Ab Eb H A
maj13 Db F C Bb
sus2 Db Ab Eb
sus4 F Eb B
7sus4 Db Ab Gb H
9sus4 Db Eb H Gb
o Db E B G
+ Db F A
+9 Db F A Eb H
6/9 Db F Ab Eb B
7b5 Db F G H
7b9 Db F D H
Gb-dúr gb ab b cb db eb f gb Eb-moll eb f gb ab b cb db eb
6b: (b, eb, ab, db, gb, cb) 6b: (b, eb, ab, db, gb, cb)
dúr Gb B Db moll Eb Gb B
5 Gb Db m6 Eb Gb B C
6 Gb B Db Eb m7 Eb Gb B Cb
7 Gb B Db E m9 Eb Gb B Db F
maj7 Gb B Db F m11 Eb Gb B Db Ab
add9 Gb B Db Ab m13 G B Db Ab
9 Gb B Db Ab E m(maj7) Eb Gb B D
maj9 Gb B Ab F m(maj9)
11 Gb H Db Ab E m7b5
13 Gb B Eb E
maj13 Gb B Db Eb Ab F
sus2 Gb Db Ab
sus4 Gb H Db
7sus4 Gb H Db E
9sus4 Gb Fb Bb Ab
o Gb C A Eb
+ Gb B D
+9 Gb B D Ab E
6/9 Gb B Db Ab Eb
7b5 Gb B C E
7b9 Gb C A F
Cb-dúr cb db eb fb gb ab b cb Ab-moll ab b cb db eb fb gb ab
7b: (b,eb,ab,db,gb,cb,fb) 7b: (b,eb,ab,db,gb,cb,fb)
dúr Cb Eb Gb moll Ab H Eb
5 Cb Gb m6 Ab H Eb F
6 Cb Eb Gb Ab m7 Ab C Eb F
7 Cb Eb Gb A m9 Ab H Eb Gb B
maj7 Cb Eb Gb B m11 Ab H Eb Gb Db
add9 Cb Eb Gb Db m13 Ab Eb F D
9 Cb Eb Gb A Db m(maj7) Ab C E F
maj9 Cb Eb Gb B Db m(maj9)
11 Cb Eb Fb A Db m7b5
13 Cb Eb Ab A Db
maj13 Cb Eb Ab B
sus2 Cb Gb Db
sus4 Cb Fb Gb
7sus4 Cb Fb Gb A
9sus4 Cb Fb Gb A Db
o Cb F Ab D
+ Cb Eb G
+9 Cb Eb G A Db
6/9 Cb Eb Ab Gb Db
7b5 Cb Eb F A
7b9 Cb Eb Gb A C

 

 Comments (9) 

  1. […] Akkordok hangjai […]

  2. […] További akkordok hangjainak meghatározásához használható a gitárpengető cikke is: Akkordok hangjai […]

  3. […] További akkordok hangjainak meghatározásához használható a gitárpengető cikke is: Akkordok hangjai […]

  4. […] A kvint akkordokat leggyakrabban 5-ös vagy (3-as) jelöléssel látják el. Például C dúr skála esetén a “C5” vagy “C (no 3)” a prim (C) és az kvint (G) lejátszására utal. Tehát leggyakrabban kettős hangzatok. Ezeket meg lehet fordítani úgy, hogy a G alatt a C-t játsszuk (negyedik intervallumot adva). Lehet játszani a prim vagy a kvint hang oktávos megduplázásával is, ami szubjektíven magasabb hangot eredményez, alacsonyabb frekvenciákban kevesebb energiával, de még mindig megtartja a kvint akkord karakterét. Lásd még az akkordok hangjai cikkünket. […]

  5. […] Akkordok hangjai […]

  6. […] forgatni az akkordokat a dallamhang miatt. Lásd az akkordszóló cikkben, plusz megnézheted az akkordok hangjainak ismertetését is. Egyébként ez a nóta “Killing Me Softly” Charles Fox hangszerelte és ez Norman […]

  7. […] Skálák (3-as szint) Kvintkör (3-as szint) Akkordkör (4-es szint) Összhangzatok (4-es szint) Akkordok hangjai (4-es szint) Akkordok (4-es szint) Akkordszóló (5-ös szint) Modális, összhangzatos, pentaton, blues […]

  8. […] nem tudod még, hogy az akkordok milyen hangokból állnak, nézd meg az akkordok hangjai leckét és az összhangzatok leckét […]

 Leave a comment 

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*


9 − = négy Menu 

 © 2022 - GitárPengető.hu