Tag Archives: hangmagasság

Kodály módszer és a relatív szolmizációs rendszer

Hogyan tud a zeneoktatás jó élményt szerezni a tanulóknak? Te tudod mi az a relatív szolmizációs rendszer?

 • kiváló oktató
  • képzett tanerő. Kodály szerint csak az tud szakszerűen, élményszerűen tanítani, aki maga is birtokában van a kottaolvasásnak.
 • motiváló zeneművek
  • jó tananyag. A zenei anyanyelvünk a gyermekdalok, népdalok. Ha ismerjük a sajátunkat, akkor értjük meg, ismerjük fel a máséban a különöst, az eltérőt.
 • megfelelő oktatási módszer
  • módszer. „Az a metódusom, hogy nincs metódusom”. Tudta, hogy minden a tanítvány egyéniségének függvénye, és állandóan
   változó, fejlődő.

A kodályi koncepció:

 • „Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem
  gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját… Sokszor
  egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a
  véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége.” (Gyermekkarok, 1929)
 • KÉRDÉS:
  Neked gyerekként milyen zenei élményeid voltak?
 • „…a zeneképzést tulajdonképpen már az óvodában kell elindítani, hogy a gyermek a zene
  alapelemeit korán idegezze be, mert a zenei hallásra való nevelés csak ezzel a korán meginduló
  alapos munkával válhat eredményessé.”(Nyilatkozat a “Fiatalok” című lapban, 1941)
 • KÉRDÉS:
  Téged milyen zenei oktatásban részesítettek?

Átvett módszerek:

 • relatív szolmizációs rendszer (Arezzoi Guido (990–1050) itáliai bencés szerzetes alkotta meg)
 • hangmagasságok kézjelekkel történő jelzése (John Curwen (1816–1880) angol zenepedagógus híres
  módszere a Tonic Sol-Fa System. Ádám Jenő tőle vette át)
 • számjelzéses módszer a hangok közötti relációk jelzésére (Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) filozófus, író
  és zeneszerző ötlete)
 • ritmusgyakorló neveket (tá, ti-ti, stb) alkotta meg (Émile Chevé (1804–1864) francia zenetudós és pedagógus.
 • A dallam hangjainak megszámozása pl. Kis kece lányom: 1 55/ 5 4 / 5 33/ 2 1 /)
 • vonalrendszerre helyezte a kis hangterjedelmű (2–3–4 hangú) dalokat 5 vonalas rendszer helyett (Johann Rudolf Weber (1819–1875)
 • vándorló-mozgó dórendszer (Hundoegger Ágnes (1858–1927) német zenész, zenetanár módszere)
 • ütemezés, tapsolás, kopogás, a dal ritmusának hangoztatása (Émile Jaques-Dalcroze (1865–1950))

A zenetanulás módszertanának jellemzői:

 • A hangok közötti relációkat, hangzásviszonyokat építi ki először.
 • A kisgyermek két-, háromhangú dalaiból indul ki (m–s, m–sl, d–m–s) és fokozatosan építi fel a pentaton
  rendszert. majd a hétfokúságot.
 • A ritmus mindig elől járjon! A ritmushoz költözik hozzá a dallam.

Relatív szolmizációs rendszer:

 • Amíg az abszolút szolmizációs rendszer a tényleges hangmagasságokon alapul. A relatív szolmizáció az abszolút hangmagasságtól független, kizárólag a hang adott hangsorban elfoglalt helyének azonosítását lehetővé tévő módszer, mely által bármely hangra mint alaphangra felépíthető a diatonikus hangsor.
abszolút hang (ha ez például C) szolmizációs hang felfelé módosítva lefelé módosítva
C  do di (dí) nincs
D  re ri (rí) ra rá
E mi mí nincs ma má (me)
F  fa fi (fí) nincs
G szó szo (szol) szi szí (si) sza (se)
A  la li lí lu lú ló (le)
H ti tí nincs  (te)

Kodály Zoltán pedagógiai munkái

 • Bicinia Hungarica I-IV. (1937–1942)
 • 15 kétszólamú gyakorlat (1941)
 • Énekeljünk tisztán! (1941)
 • 333 olvasógyakorlat (1943) Bevezető a magyar népzenébe, Kottás-betűs kiadás
 • Ötfokú zene I-IV. (1942–1947)
 • Kétszólamú énekgyakorlatok (1954–1966)
 • Tricinia (1954)
 • Kis emberek dalai (saját kompozíciójú gyermekdalok óvodai tanításra, 1961)

Forrás: https://www.tok.elte.hu/dstore/document/1551/tp_ea_2020_11_25_kodaly.pdf

Hogyan írták régen a zenét?

A zenét sokáig nem írták le, hanem élőszóban terjedt. A kottaírást ugyanaz az igény hozta létre, mint a beszédírást. A cél mindkét esetben egy időbeli folyamatnak térbeli-anyagi rögzítése és ezáltal megőrzése volt. Ezt a cikket az 1978-ban megjelent “Az élet … read more